Deelgebied 5

Kavels De Groene Rand Zuid

Algemene principes van bebouwing:
Moderne strakke architectuur met platte daken of zwak hellend.

De Groene Rand Zuid volgt de bebouwingsvoorschriften zoals langs de Parkwand. Hier wordt het contrast tussen de architectuurprincipes van Poelveld noord en zuid duidelijk; - modern tegenover meer traditioneel - licht tegenover donker. De vrijstaande villa’s langs de Parkwand hebben een duidelijk moderne uitstraling met overwegend platte daken, lichte kleuren en kozijnen in donkere tinten. Plastisch vormgegeven, samengestelde bouwvormen.

hoofdgebouw:

 • Maximaal twee bouwlagen met setback of kapelement.
 • Zwak hellende daken of platte daken.

bijgebouw:

 • Inpandige of aangebouwde bijgebouwen geintegreerd in de architectuur.

kleur- en materiaalgebruik:

 • Gevels: Strak metselwerk of stucwerk in lichte tinten (wit of lichtgeel).
 • Kozijnen: Hout en metaal in donkere tinten.
 • Daken: Dakpannen, metaal, lei en dakfolie (zwart tot anthraciet).

architectuur:

 • Plastisch vormgegeven, samengestelde bouwvormen.
 • Moderne strakke villa-architectuur aansluitend aan de Parkwand.
 • Tweezijdige oriëntatie op de hoeken.

Download hier een pdf-overzicht van de bouwkavels in deelgebied 5.

perceelnummer ligging oppervlakte verkoopprijs v.o.n.
NP01 Muurbloem 461 m² VERKOCHT
NP02 Muurbloem 462 m² VERKOCHT
NP03 Muurbloem 646 m² VERKOCHT
NP04
Muurbloem 818 m² VERKOCHT
NP05 Muurbloem 671 m² VERKOCHT
NQ01 Muurbloem 772 m² VERKOCHT
NQ02 Muurbloem 511 m² VERKOCHT
NQ03 Muurbloem 456 m² VERKOCHT
NQ04 Muurbloem 576 m² VERKOCHT
NQ05 Muurbloem 826 m² VERKOCHT
NR01 Muurbloem 500 m² VERKOCHT
NR02 Muurbloem 660 m²

VERKOCHT

NR03 Muurbloem 693 m² VERKOCHT
NR04 Muurbloem 890 m² OPTIE / € 225.300,--
 • Oppervlakten zijn circa maten.
 • De koopsommen zijn vrij op naam, dat wil zeggen inclusief notariskosten en belastingen, doch exclusief financieringskosten en renteverlies.
 • N.B.: deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.

Stedenbouwkundige kenmerken

Poelveld noord wordt een eigentijdse woonwijk waarin lichte kleuren in combinatie met veel groen het beeld bepalen. De architectuur in heel Poelveld noord draagt bij aan dit principe door een eigentijdse vormgeving met gevarieerde daken en kleurstellingen. Het gebied is ingedeeld in verschillende woonsferen. Door een evenwichtige combinatie van per straat afgestemde harde eisen aan de bebouwing en kleurstelling en keuzevrijheid in detaillering en uitvoering, wordt een gevarieerd en herkenbaar architectuurbeeld nagestreefd.

Bij Poelveld zuid wordt er uitgegaan van een meer traditioneel vormgegeven woonwijk waarin baksteen in combinatie met sprekende dakvormen en karakteristieke details het beeld bepalen. Maar dan met een eigentijdse vertaling! Ook Poelveld zuid is opgedeeld in een aantal samenhangende woonsferen die afgeleid zijn uit de plaats en betekenis in het plan en de typologie van de woningen en doorvertaald zijn naar architectuurkenmerken.

Beeldkwaliteitplan

Voor het plan is een beeldkwaliteitplan ontwikkeld en dit geeft richting aan de vormgeving en kwaliteit van de toekomstige woningen in het plangebied.

Binnen dit kader wordt de architect uitgedaagd de te realiseren woning op zo creatief mogelijke wijze uit te werken en vorm te geven. In het beeldkwaliteitplan staan de algemene karakteristieken van deze straten beschreven met daarbij de voorgeschreven architectonische kenmerken. Download hieronder het beeldkwaliteitplan van Nieuw Poelveld.

Kavelpaspoort

Van ieder cluster is een kavelpaspoort gemaakt. Hierop staan de belangrijkste gegevens met betrekking tot de ligging, kavelinrichting, maatvoering en bouwgrenzen.

Woningen Nieuw Poelveld te Eijsden

Het bouwen van een particuliere woning op een vrije kavel vraagt een bijzondere en persoonlijke aanpak van zowel ontwerper als opdrachtgever. Huiswerk architecten heeft al vele jaren ervaring op dit gebied. Zij realiseren verrassende eenvoudige ontwerpen met een hoge uitvoeringskwaliteit.

Bij dit ontwerp heeft Huiswerk architecten zich laten inspireren door de omgeving met veel groen en het wisselende zicht hierop vanuit ieder kavel. Het ontwerp bestaat uit gestapelde volumes van verschillende afmeting, hetgeen de basis vormt voor een dynamisch en flexibel geheel.

De twee horizontale banden in de gevels maken het mogelijk om grootte en plaats van de ramen naar wens van de opdrachtgever te plaatsen. Zo komen ze op strategische plekken te zitten en zorgen voor uitzicht op het park, het landschap, de straat en de tuin. Of juist voor privacy binnen. In de voorgevel transformeert de horizontale band naar een pergola met daaronder de entree.

De woning heeft een slimme en efficiënte plattegrond. Ruime vertrekken vloeien in elkaar over waardoor een natuurlijke balans in het pand merkbaar is. Toch maakt de compositie en het ontbreken van deuren tussen de ruimtes dat het huis tegelijk ruim en knus aanvoelt.

Funderingsadvies

Geonius Geotechniek BV heeft voor het hele plan een grondonderzoek uitgevoerd. Middels dit onderzoek is een funderingsadvies opgesteld aan de hand van de gesteldheid van de grond. Deze gegevens worden aan de koper van een bouwkavel verstrekt met de uitdrukkelijke vermelding dat dit een advisering betreft en niet bindend is. De architect/constructeur dient e.e.a. nauwkeurig te controleren en te onderzoeken of het verstrekte sonderingsadvies ook daadwerkelijk toereikend is voor uw toekomstige woning.

Revisie riolering

De revisiegegevens inzake de riolering, alsmede de ligging huisaansluitingen (g/w/e) kunt u opvragen bij Ontwikkelingsmij. Poelveld Eijsden BV.

De eerste echte stap tot koop is het nemen van een optie

Bent u er voor u zelf al uit welke kavel het meest voldoet aan uw woonwens, dan kunt een optie nemen op deze bouwkavel. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ontwikkelingsmij. Poelveld Eijsden BV verstrekt in eerste instantie een optie voor de duur van 2 maanden. Zodat de kandidaatkoper ruim de tijd heeft alles nader uit te zoeken. De financiële haalbaarheid, de architect/aannemer. Misschien bent u al zover dat u een Welstandtoets kunt indienen bij de gemeente. Kortom na die twee maanden weet u meestal wel of uw bouwplan voor u haalbaar is.

Een verkoopgesprek met ons behoort ook tot mogelijkheden, wilt u nog eens van gedachte wisselen dan horen wij dat graag.

Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden BV verstrekt alle informatie die u nodig heeft, ondermeer kavelpaspoort, funderingsadvies, bodemonderzoek(en), bestemmingsplanvoorschriften, beeldkwaliteitplan, maar ook de ligging van de huisaansluiting(en). Kortom alle zaken die nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Koopovereenkomst. Het tekenen van de definitieve koopovereenkomst voor de bouwkavel wordt samen met u in overleg bepaald, na het tekenen van deze koopovereenkomst heeft u nog enkele weken voor de afspraak bij de notaris. Daarna is de kavel 100% uw eigendom.

Hulp nodig?

Iedereen die van plan is nieuwbouw te plegen, kan rekenen op intensieve begeleiding. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact op met Ontwikkelingsmaatschappij Poelveld Eijsden B.V. T 043 - 210 02 20.

Stappenplan bouwkavel kopen

De gemeente Eijsden-Margraten heeft voor plan Nieuw Poelveld regels vastgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Denk hierbij aan de voorschriften in het bestemmingsplan, regels over de architectuur en beeldkwaliteit, bouwtechnische regelgeving, maar ook aan criteria in verband met veiligheid, milieu en energiezuinigheid. Uw bouwplan moet dus voldoen aan deze regels om van de gemeente een omgevingsvergunning te verkrijgen.

In het bestemmingsplan vindt u de voorschriften waar u als eigenbouwer rekening mee dient te houden. Bijvoorbeeld voor vrijstaande woningen, waar u mag bouwen (bouwvlak), op de erfgrens of enkele meters vanuit de erfgrens. Ook over de inrichting van het perceel, waar de garage gebouwd dient te worden, hoeveel meters vanaf de rooilijn/zijgrens de aanbouw gebouwd mag worden. Het bouwvlak wordt aangegeven op het kavelpaspoort. Bij het ontwerp van de woning dient uw architect hier rekening mee te houden. Maar wij adviseren iedereen: ga ook eens kijken in de straat waar u een kavel wenst te kopen. Zo krijgt u feeling met de omgeving, de bouwstijl en kunt u uw droomhuis hier op aanpassen. Wat het uiteindelijke totaalbeeld van de straat ten goede komt. Eenduidigheid maar toch verschillend.