De meest gestelde vragen in Nieuw Poelveld

Om u als geïnteresseerde van Nieuw Poelveld optimaal te voorzien van informatie hebben wij de 'meest gestelde vragen' opgesomd voor u. Mocht u toch nog overige vragen hebben kunt u deze stellen in één van de twee infocentra of aan de verkoopmakelaars van het plan.

Als handleiding dient men het beeldkwaliteitplan te hanteren. Hierin vindt u duidelijke richtlijnen voor de inrichting en ontwerp van uw toekomstige woning. Dit is van belang om de gewenste kwaliteit en samenhang in het project te waarborgen. Daarnaast wordt verwezen naar het Bestemmingsplan Poelveld, Artikel 9 'Woondoeleinden II' - blz. 21 t/m 25. Hierin wordt beschreven hoe het hoofdgebouw en bijgebouw (garage/berging) gesitueerd dient te worden, alsmede de bouwhoogtes, etc. Binnen deze kaders is er veel ruimte voor individuele woonwensen en keuzes. Het gehele bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente Eijsden.

Gemiddeld dient de koper rekening te houden met een bouwtijd van ca. 10 tot 12 maanden na start bouw. De exacte gegevens kunt u vinden in de aannemingsovereenkomst.

Ja, er zijn diverse bodemonderzoeken verricht . Hieruit blijkt dat alle gronden in het te ontwikkelen nieuwbouwplan geschikt zijn voor woningbouw en dat ze aan alle normen en streefwaarden voldoen om er zonder risico te wonen. U kunt kennis nemen van de rapporten, ze liggen ter inzage bij de makelaars.

Bij het notarieel transport van uw woning c.q. bouwkavel kan het zijn dat er waarborgsommen betaald zijn.

De waarborgsom bouwwegen (indien van toepassing) wordt terugbetaald binnen 3 maanden nadat uw woning gereed is gemeld bij de gemeente Eijsden-Margraten en hiervan een schriftelijk bewijs wordt overlegd.

Dit kunt u per mail sturen aan info@nieuwpoelveld.nl

De waarborgsom van de haag Bij de meeste kavels dient de eigenaar een haag aan te planten conform het beplantingsvoorstel. Hiervoor dient men dan een waarborgsom te betalen bij het notarieel transport. Deze waarborgsom kan worden terugbetaald, zodra de haagaanplant is goedgekeurd, binnen één jaar nadat het beheer van de infrastructuur van het deelgebied, waartoe uw kavel behoort is overgedragen aan de gemeente.

Zie artikel 4 van de koopovereenkomst. Zodra e.e.a. is afgewikkeld ontvangen alle eigenaren een schriftelijk kennisgeving t.a.v. de terugbetaling.

Bij sommige woningen is een keukeninstallatie inbegrepen. Dit betreft een standaard uitvoering. Binnen deze opstelling kunt u een keuze maken uit diverse kleuren en verschillende handgrepen. Hieraan zijn geen meerkosten verbonden. Indien gewenst kunt u de keuken tegen een meerprijs geheel naar eigen wens uitbreiden of aanpassen. Alles is bespreekbaar. In de showroom van het betreffende keukenbedrijf kunt u de keukens, kleuren en apparatuur bekijken.

Samen met de kopersbegeleider van de aannemer kunt u uw persoonlijke wensen doorspreken. Naast sanitair, tegelwerk, keukeninrichting/opstelling, is er veelal keuze uit extra uitbreidingmogelijkheden van de woning (denk aan bijkeuken, uitbouw woonkamer, dakkapel, etc.) Het geheel is wel afhankelijk van de stand van de bouw en uw budget!